Upravit možností cookies

Na stiahnutie: Reklamačný formulár

Reklamačný poriadok

Vysvetlenie pojmov

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Gluc PBS s.r.o., so sídlom Mlýnská 771, Klimkovice, PSČ: 742 83, Česká Republika, IČO: 293 94 490, DIČ: CZ 293 94 490, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 38626 vedenú na Krajskom súde v Ostrave (Česká Republika), a vzťahuje se na tovar,a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od prodávajícího. Kupující je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. . Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho, ktoré nie sú upravené reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov). Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Záručné podmienky

Vybavenie reklamácieKontaktujte nás

Kontaktné informácie

  • Pondelok - Piatok: 7:00 až 15:00
  • Adresa: Orlovská 737/125, Ostrava-Heřmanice 713 00

Facebook

- Napíšte nám