Upravit možností cookies

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Sme spoločnosť Gluc PBS s.r.o.
so sídlom: Mlýnská 771, 742 83 Klimkovice
identifikačné číslo: 29394490
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 38626, a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.


Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Ak si u nás napr. Objednáte tovar alebo služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (jedná sa predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónny kontakt). Ak by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej na účely predaja tovaru alebo služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Pri objednaní tovaru či služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splnenie uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení PSČ (poštového smerovacieho čísla) nám pomôžete k presnejšej lokalizáciu miesta dodania.

Ak sa na nás obrátite telefonicky či nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. Často používané doručovacej adresy.


Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak poskytujete nám osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Môže sa napr. Stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho osobne vyzdvihnúť či reklamovať. Môžete nás informovať o osobe, ktorá si tovar vyzdvihne, alebo dovezie. Tým nám poskytujete osobné údaje tretej osoby.


Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavenie vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. Napr. Aké odkazy na našich webových stránkach návštevou a ktoré tovar je vám zobrazené. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu používateľovi, tj. Konkrétnej osobe.

Pristupujete chcete na naše webové stránky z mobilného telefónu či podobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie atď.)


Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Cookies zhromažďuje skript spoločnosti Google Inc., ktorý je umiestnenie v zdrojovom kóde našich webových stránok. Vaše cookies tak odovzdáme spoločnosti Google k tomu, aby ich anonymizovala. Až s týmito anonymné cookies pracujeme my. Anonymizované cookies už nie sú osobnými údajmi. Samotný proces anonymizácie, resp. odovzdanie k anonymizáciu, je spracovaním osobných údajov, ktorý robíme na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadania webu bolo oveľa zložitejšie.

Na čo sa cookies používajú?

Cookies slúži k niekoľkým účely. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. Aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vôbec nemohol vôbec fungovať.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizujú. Po anonymizáciu sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizované podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral pod.)

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantné. Pokiaľ chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou Súkromné ​​prehliadanie, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Verzia pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak je pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.


Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:


Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.


Súhlas

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, že nám napíšete email s požiadavkou na zrušenie (email zašlite na martingluc@gmail.com), alebo zavoláte na tel. Čísle 0918 077 937, 0915 651 501


Prenos osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:


Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).


Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitia vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

V Gluc PBS s.r.o. nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizovaná.

Osobné údaje osôb mladších 16-rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).


Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať alebo sťažnosť proti spracovávanie vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenie vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť "zabudnutý").


Úprava a doplnenie

Ak chcete svoje osobné údaje u nás upraviť alebo doplniť najjednoduchšie je napísať na email: martingluc@gmail.com, alebo zavolať na tel: 0918 077 937, 0915 651 501


Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom email: martingluc@gmail.com, alebo zavolať na tel: 60918 077 937, 0915 651 501


Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to zaslať požiadavku na email: martingluc@gmail.com

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:


Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. Faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

  • Pondelok - Piatok: 7:00 až 15:00
  • Adresa: Orlovská 737/125, Ostrava-Heřmanice 713 00

Facebook

- Napíšte nám