Zazimovanie bazénu

      

Už pred ochladením, najlepšie na jeseň, je nutné vykonať zazimovanie bazéna. Začneme tým, že vodu v bazéne vypustíme min. 20 cm pod vtokové aj odtokové otvory, trysky, prípadne pod protiprúd. Nikdy bazén nevypúšťame celý! Ďalej vypustíme vodu z potrubia filtračnej šachty, zo solárneho ohrevu, elektrického ohrevu a protiprúdu. Potrubie pripojené do bazéna musí byť vždy, tak aby bolo spádom do filtrácie, alebo trysiek, aby voda pri zazimovaní odtiekla a nedošlo tak v mraze k prípadnému roztrhaniu. Pri solárnom ohreve je nutné vybrať spätnú klapku, vymontujeme čerpadlo filtrácie, prípade protiprúdu, vypustíme vodu z filtračnej nádoby a prepneme šesťcestný ventil do polohy vyprázdnenia. Vymontujeme manometer, bazénové trysky, potrubie a protiprúd uzavrieme zátkami. Potom ešte skontrolujeme, či v skimmera, protiprúdu, tryskách av potrubí nie je žiadna voda, aby nedošlo k roztrhaniu mrazom! Vodu ošetríme špeciálnym zazimovacím prípravkom podľa návodu výrobcu, vymontujeme schodíky. Nakoniec bazén prikryjeme ochrannou plachtou proti nečistotám, ktorú zaťažíme napr. dlažobnými kockami, alebo zafixujeme pomocou háčikov. Pri bazéne s makrolonovým zastrešením uzavrieme kryt.