Výkopové práce a uloženie plastového bazénu do jamy

         

Keď už máme vybrané miesto, rozmer, dĺžku aj výšku hladiny, prípadne ďalšie ujasnenie pre detaily okolo bazéna, mali by sme sa zamerať na výkop jamy, do ktorej potom bazén usadíme. Slnečné miesto, ktoré sme si vybrali, môžeme začať vymeriavať podľa veľkosti bazéna, kde vyznačíme výkop (pomocou schodíkov, piesku, alebo špagátu) o pol metra väčší, než je rozmer bazéna (kvôli obetónovaniu). Teraz už môžeme začať s výkopom jamy a to buď s pomocou firmy, ktorá sa o výkop postará bagrom a to vo veľmi krátkom čase, alebo za pomocou šikovných manželov, kolegov a priateľov, ktorých poznáte a tak ich nemusíte kontrolovať.
Výkop by mal byť cca o 40 cm hlbší ako je hĺbka bazéna. Po vykopaní dno zasypeme štrkom, zhutníme a položíme armovacie siete tak, aby boli presne v polovici betónovej dosky, potom môžeme pridať betónovú zmes, ale musíme dbať na to, aby dno malo vodorovne vyváženú rovinu (bez výstupkov, kameňov, atď.). Povrch musí byť hladký z dôvodu prípadného poškodenia dna bazéna! V prípade, že plánujeme protiprúd v bazéne, musíme ešte vyhĺbiť jamku naviac pre inštalačnú šachtu, alebo prípadne, že bazén má vonkajšie schodisko! Po vytvrdnutí (vytuhnutí) dno pokrývame XPS (extrudovaný polystyrén) s hrúbkou 2-3 cm, na ktorý sa potom môže opatrne položiť bazénová vaňa. Ešte pred vložením plastovej vane do jamy je potrebné celý plastový bazén obložiť XPS (extrudovaný polystyrén) najlepšie s hrúbkou 5 cm, pretiahnuť roxorový drôt cez rebrá pri hĺbke 1,5: (ø 8 mm, cez otvory-4 rady) a pri hĺbke 1, 2: (ø 8 mm, cez otvory-3 rady), potom môžeme všetky potrubia a elektriku zviesť do jednej šachty, ktorá by mala byť blízko bazéna, alebo k filtrácii, ale elektrický zdroj v šachte, kde je filtrácia musí byť vždy pod ochranou , aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
Teraz pripojíme čističku vody, svetla a všetky rôzne doplnky čo máme v bazéne. Skontrolujte, či sú trysky, svetlá, skimmera a ďalšie komponenty dotiahnuté a či nie je niekde povolená skrutka! Keď máme hotovo, začneme pracovať na fixácii bazéna a to dreveným debnením, tak aby sme pri dobetónovaní zabránili deformácii.

Obetónovanie

Majme na pamäti, že ide o plastový bazén, preto musíme dodržiavať pravidlá, aby nedošlo k deformácii stien vplyvom betónovej zmesi. Samotné obetónovanie je náročná činnosť, ktorá si vyžaduje starostlivosť, veľa trpezlivosti a času. Pri obetónovaní, musíme súčasne bazén dopúšťať vodou, aby sa tlak stien vyrovnával – vyhneme sa tak prípadnej deformácii stien vane bazéna. Napustíme 30 cm vody a začneme obhadzovať skelet bazéna cca 25 cm, po zatuhnutí pokračujeme rovnakým spôsobom. Vždy však musí byť v bazéne o niečo viac vody, než výška betónu. Stenu postupne zahadzujeme a zhutňujeme zeminou. Musíme byť obozretní a neustále kontrolovať rovinnosť bazéna, hlavne horných hrán a prípadné prehyby ihneď vyrovnať, buď dopúšťaním vody, alebo pridávaním betónovej zmesi. Pokiaľ máme aj vonkajšie schodisko je potrebné, aby bolo dostatočne podložené, teda horná hrana schodiska musí byť s hranou bazéna v rovine! Teraz môžeme natlačiť pod schody betónovú zmes a to s maximálnou pozornosťou, aby sa zmes dostala dostatočne pod každý schod bazénovej vane. Skimmer by nemal byť úplne obetónovaný, z dôvodu možnej výmeny, apod. Preto ho obložíme polystyrénom, tak, aby nebol úplne obsypaný betónovou zmesou. Keď už máme celý obvod bazéna zasypaný betónovou zmesou, začneme pridávať zmes ešte pod okraj bazéna, aby došlo k zvýšeniu odolnosti krajov bazéna.