Čistenie a údržba bazéna

        

O čistení vody sa stará kvalitná piesková filtrácia, ktorá vodu čerpá a zároveň tak udržuje čistú. Nečistoty, ktoré sa usadia na dne bazéna, pohodlne vysajete bazénovým vysávačom a prípadné nečistoty na hladine stačí vybrať sieťkou. Chemickú úpravu vody môžete zaistiť jedným z troch systémov a to buď základným plávajúcim, poloautomatickým prisávacím, alebo plne automatickým digitálnym. Väčšinou tieto prístroje využívajú chlór, ktorý slúži na dezinfekciu vody. Pokiaľ však mávate alergie, alebo chcete ochrániť svoje deti, odporúčame používať bez chlórovej prípravky alebo dezinfekciu aktívnym kyslíkom. Kontrolu vody vykonávame testerom, ktorý meria výskyt chlóru a pH v bazéne. Správne rozmedzie hodnôt je: 7,2-7,6 pH a 0,3-0,5 mg/l chlóru. Pokiaľ sa nám však stane, že sa voda zakaľuje do zelenej farby, príčinou je nadmerné vyskytovanie rias, ktoré napravíme úpravou hodnôt pH, ďalej pridáme chlór (prípadne bazénové Savo) a prípravok proti riasam. Akonáhle všetko aplikujeme, je potrebné zapnúť čističku a nepretržite filtrovať vodu, pokiaľ nebude opäť čistá. Veľmi účinná je piesková filtrácia! Ďalšou ochranou pred nečistotami (lístie, peľ, apod.) je:

Bazénová chemie chlorová

Chlorova (chemie) desinfekce býva najčastejšie využívaná pre vysoký dezinfekčný a oxidačný účinok, jednoduchú aplikáciu a nízku cenu. Chlórová chémia obsahuje voľný chlór, ktorý všetky organické látky spáli. Táto dezinfekcia čistí vodu v bazéne šokom, ktorý má dlhodobý účinok. Pravidelná úprava bazénovej vody by mala byť 1 až 2 x týždenne.

Tvrdosť vody

Pred použitím akejkoľvek bazénovej chémie musíme najskôr zmerať hodnotu pH a tvrdosť vody. K tomu nám poslúži bazénový minitester. Hodnota pH je dôležitá a závisí od nej účinnosť väčšiny výrobkov bazénovej chémie. Ideálna hodnota sa pohybuje v rozmedzí pH7,2 a pH7,6. Pokiaľ je v bazéne nižšia hodnota, znamená to pribúdajúca kyslosť a zásaditosť vody. Pri vyšších hodnotách pH dochádza k zakaleniu vody a nepríjemným prejavom na náš organizmus. Pokiaľ je v bazéne nižšia hodnota, znamená to pribúdajúca kyslosť a zásaditosť vody. Pokiaľ voda vykazuje vysokú tvrdosť je dobré použiť stabilizátor tvrdosti. Ideálna tvrdosť vody je 7 až 12 °N. Stabilizátor tvrdosti alebo maskovač je nutné použiť hneď po napustení bazéna. Pri hodnote vyššej ako pH 7,6 aplikujeme prípravok pH mínus, pokiaľ nebude pH v odporúčanej hodnote. Pri hodnote nižšej ako 6,8 aplikujeme prípravok pH plus tak dlho, pokiaľ sa pH neupraví.

Vločkovač

Vločkovač do bazéna do bazéna je v kvapalnej alebo pevnej forme. Prípravkom docielime priezračne čistú vodu. Vločkovač je vhodný rozmiešať alebo rozpustiť v malom množstve vody a následne vliať po obvode bazéna. Je nutné vypnúť na pár hodín bazénovú filtráciu, aby mohlo dôjsť k tvorbe vločiek, ktoré sa postupne usadzujú na dne. Proces vločkovania je jednoduchý, všetky nečistoty vo vode sa zhlukujú do chumáčikov-vločiek a padajú na dno. Potom ich môžeme vysať pomocou bazénového vysávača. Zvyšky nečistôt z bazéna sa zachytia vo filtračnom zariadení. Voda v bazéne sa pomocou vločkovača stane opäť priezračnou. Práca s vločkovačom je jednoduchá. Odstráni všetky mechanické nečistoty, mliečny zákal, riasy a pôsobí aj preventívne. Aby sme dosiahli maximálny výsledok, je dobré kombinovať vločkovacie prípravky so zhlukovačom alebo špeciálnou kartušou Stop zákalu.

Chlórová chémia

Bazénová chémia sa používa vo forme tekutého chlóru, chlórových tabliet a chlórových granulátov. Je vhodná pre všetky typy bazénov. Chlór všeobecne zabraňuje tvorbe rias a baktérií. Tieto produkty čistia bazén jednak šokom a zaručujú dlhodobý dezinfekčný účinok. Chlórová chémia je založená na účinku voľného chlóru, ktorý všetky organické látky odstráni. Pri manipulácii s chlórom dodržujte dávkovanie a manipuláciu. Prípravky pH sa nesmú nikdy miešať s chlórovými prípravkami! Každý uvedený prípravok rozmiešame zvlášť a pridávame ho do vody. Tableta sa umiestňuje do skimmera, plaváku alebo do dávkovača tabliet. Tablety dávajte do dávkovača, nikdy priamo do bazéna, inak dochádza k vybieleniu plastu alebo bazénovej fólie.

Spôsob použitia prípravku-chlórové tablety

Pred prvým použitím chlórových tabliet vždy upravte hodnotu pH. Ideálna hodnota sa pohybuje v rozmedzí pH7,2 a pH7,6. Potom vykonávame počiatočnú šokovú dezinfekciu vody prípravkom SHOCK Chlór alebo RAPID Chlór. Ďalší deň dávkujeme tablety cez zapnutú filtráciu plavákom, skimmerom alebo dávkovačom. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3-0,8 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne kvapôčkovým testerom. Podľa teploty vody pridávame každý týždeň 1 až 2 tablety na 30 m3 vody. Pri nižšej teplote vody do 25 ° C dávame 1 tabletu, pri vyššej teplote 2 tablety. Čím viac je vyššia teplota vody, tým častejšie prípravok dávkujeme.

Šoková dezinfekcia bazénovej vody SHOCK Chlór alebo RAPID Chlór.

Shock je tekutý vysoko koncentrovaný dezinfekčný prostriedok, ktorý je určený na šokovú dezinfekciu bazénovej vody. Používa sa pri vysokých letných teplotách, veľkému počtu kúpajúcich, klimatických podmienok, výskytu rias a pri iných problémoch s bazénovou vodou. Šoková dezinfekcia je vhodná pre všetky typy bazénov s filtráciou aj bez filtrácie. Je ideálny aj na zazimovanie bazéna. Tekutý prípravok aplikujeme priamo do vody, alebo cez filtračné zariadenie. Dávkovanie aplikujeme pri zapnutej filtrácii, aby došlo k dobrému premiešaniu celého bazéna.

Komplikácia bazénovej vody a ako ich odstrániť?

Zelená voda v bazéne

Keď nám koluje v bazéne zelená voda, možnou príčinou je rast rias, doplníme dezinfekciu, pridáme algicid alebo vyvločkujeme a upravíme pH.

Algicid je prípravok, ktorý nám pomôže s likvidáciou rias v bazéne. Vďaka prípravku riasy zhnednú a odumrú. Pomocou vločkovača riasy klesnú ku dnu, kde sa dajú dobre vysať vysávačom. Algicid sa dávkuje v priebehu kúpacej sezóny preventívne, aby bolo zabránené rastu rias.

Zelená voda v bazéne, steny a dno bazéna sú slizké

Príčinou je zvýšený výskyt rias. Najprv skontrolujeme pH a obsah aktívneho chlóru, inak ho upravíme. Očistíme steny a dno bazéna, nečistoty odsajeme mechanickým vysávačom. Do bazéna pridáme algicídny prípravok a zvýšime filtračný cyklus.

Zakalená voda v bazéne

V zakalenej vode nám môžu rásť riasy, môžeme mať vysoké pH, nízky obsah dezinfekčných prostriedkov. Do vody pridáme dezinfekciu, upravíme pH a nakoniec filtrujeme.

Hnedá voda v bazéne

Voda obsahuje vysoký obsah kovov. Do vody dávame maskovač tvrdosti vody, upravíme pH a nezabudne na dezinfekciu

Maskovač tvrdosti slúži na stabilizáciu vody a kovových iónov, je to bezfarebná kvapalina, dobre rozpustná vo vode. Pôsobí v širokom rozsahu pH a je stabilný aj pri vysokých teplotách. Prípravok pôsobí proti nepríjemným zákalom, šetrí spotrebu dezinfekčných a ďalších prípravkov na údržbu bazénovej vody.

Škvrny na stenách

Príčinou škvŕn na stenách bazéna tvorí najmä tvrdá studničná voda. Bazén vypustíme do prijateľnej výšky, očistíme steny aj dno bazéna dezinfekčným prípravkom.

Pena v bazéne

Penu v bazéne nám môžu urobiť rôzne organické nečistoty, ako sú šampóny tekuté gély, mydlá a krémy, ktoré používame. Preto je dôležité pred vstupom do bazéna sa poriadne osprchovať, aby nedošlo k zaneseniu bazénovej vody týmito prípravkami. Odpeníme časť vody pomocou odpeňovača.

Odpeňovač je špeciálny prípravok, ktorý slúži na odstránenie nežiaducej peny z hladiny bazénovej vody. Odpeňovač navracia vode späť jej povrchové napätie. Pri prílišnom znížení povrchového napätia dochádza vďaka pohybu vody k tvorbe peny na hladine bazéna.

Výkyvy pH

Tieto výkyvy spôsobuje nízka a vysoká úroveň alkality. Na odstránenie nám poslúži pH plus a maskovač tvrdosti.

Dezinfekcia nie je dostatočná

Možnou príčinou môže byť vysoká úroveň pH. Na odstránenie použijeme stabilizátor pH.

Keď sa nám tvorí vodná kachľa

Príčinou vodného kameňa je vysoký obsah vápnika, vysoká úroveń pH. Na vodný kameň použijeme maskovač tvrdosti a stabilizátor pH.

Dráždenie očí a kože

Možnou príčinou je nízke alebo vysoké pH, vysoký obsah viazaného chlóru. Upravíme pH, dávkujeme dvojnásobné množstvo prípravkov flokulantu, s kúpaním počkáme, až koncentrácia chlóru klesne pod 0,6 mg/l.

Mliečna voda v bazéne

Mliečnu vodu spôsobuje vysoký obsah vápnika. Dávkujeme maskovač tvrdosti, upravíme pH a doplníme dezinfekciu.

Usadzovanie vápenatých a horečnatých solí na stenách, schodíkoch a dne bazéna

Príčinou je zvýšená tvrdosť vody. Stabilizujeme tvrdosť vody a prípravkom stabilizátor tvrdosti zabránime vzniku usadenín.

Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

  • Pondělí - Pátek: 7:00 až 15:00
  • Adresa: Orlovská 737/125, Ostrava-Heřmanice 713 00

Facebook

Napíšte nám