Čistenie a údržba bazéna         

O čistenie vody sa stará kvalitný piesková filtrácia , ktorá vodu čerpá a zároveň tak udržuje čistú. Nečistoty, ktoré sa usadia na dne bazéna, pohodlne vysajete bazénovým vysávačom a prípadné nečistoty na hladine stačí vybrať sieťkou. Chemickú úpravu vody môžete zaistiť jedným z troch systémov a to buď základným plávajúcim, poloautomatickým prisávacím, alebo plne automatickým digitálnym. Väčšinou tieto prístroje využívajú chlór, ktorý slúži na dezinfekciu vody. Ak však mávate alergie, alebo chcete ochrániť svoje deti, odporúčame používať bez chlórové prípravky čiže dezinfekciu aktívnym kyslíkom. Kontrolu vody vykonávame testerom, ktorý meria výskyt chlóru a pH v bazéne. Správne rozmedzie hodnôt je: 7,2-7,6 pH a 0,3-0,5 mg / l chlóru. Ak sa nám však stane, že sa voda zakaľuje do zelenej farby, príčinou je nadmerné vyskytované rias, ktoré napravíme úpravou hodnôt pH, ďalej pridáme chlór (prípadne bazénovej Savo) a prípravok proti riasam. Akonáhle všetko aplikujeme, je potreba zapnúť čističku a nepretržite filtrovať vodu, kým nebude opäť čistá. Veľmi účinná je piesková filtrácia! Ďalšie ochranou pred nečistotami (lístie, peľ, apod.) Je:         

          
 • Solárne fólie         
 • Vodné žalúzie         
 • Makrolonový kryt         
 • UV Lampa         
 • Soľný chlorátor         
 • Laguna         

  Bazénová chemie chlorová

  Chlorova (chemie) desinfekce bývá nejčastěji využívána pro vysoký dezinfekční a oxidační účinek, snadnou aplikaci a nízkou cenu. Chlorová chemie obsahuje volný chlor, který veškeré organické látky spálí. Tato dezinfekce čistí vodu v bazénu šokem, který má dlouhodobý účinek. Pravidelná úprava bazénové vody by měla být 1 až 2 x týdně.

  Tvrdost vody

  Před použitím jakékoliv bazénové chemie musíme nejdříve změřit hodnotu pH a tvrdost vody. K tomu nám poslouží bazénový minitester. Hodnota pH je důležitá a závisí na ní účinnost většiny výrobků bazénové chemie. Ideální hodnota se pohybuje v rozmezí pH7,2 a pH7,6. Pokud je v bazénu nižší hodnota, znamená to přibývající kyselost a zásaditost vody. Při vyšších hodnotách pH dochází k zakalení vody a nepříjemným projevům na náš organismus. Pokud je v bazénu nižší hodnota, znamená to přibývající kyselost a zásaditost vody. Pokud voda vykazuje vysokou tvrdost je dobré použít stabilizátor tvrdosti. Ideální tvrdost vody je 7 až 12°N. Stabilizátor tvrdosti nebo maskovač je nutné použít hned po napuštění bazénu. Při hodnotě vyšší než pH 7,6 aplikujeme přípravek pH minus, dokud nebude pH v doporučované hodnotě. Při hodnotě nižší než 6,8 aplikujeme přípravek pH plus, tak dlouho, dokud se pH neupraví.

  Vločkovač         

  Vločkovač do bazéna je v kvapalnej alebo pevnej forme . Prípravkom docielime priezračne čistú vodu. Vločkovač je vhodný rozmiešať alebo rozpustiť v malom množstve vody a následne vliať po obvode bazéna. Je nutné vypnú na pár hodín bazénovú filtráciu, aby mohlo dôjsť k tvorbe vločiek, ktoré sa postupne usádzajú na dne. Proces vločkovanie je jednoduchý, všetky nečistoty vo vode sa zhlukujú do chumáčikov-vločiek a padajú na dno Potom ich môžeme vysať pomocou bazénového vysávača. Zvyšky nečistôt z bazéna sa zachytí vo filtračným zariadení. Voda v bazéne sa pomocou vločkovača stane opäť priezračnú. Práca s vločkovačom je jednoduchá. Odstráni všetky mechanické nečistoty, mliečny zákal, riasy a pôsobí tiež preventívne. Aby sme dosiahli maximálneho výsledku, je dobré kombinovať vločkovacie prípravky sa shlukovačem alebo špeciálne kartuší Stop zákalu.                  

  Chlórová chémia         

  Bazénová chémia sa používa vo forme tekutého chlóru, chlórových tabliet a chlórových granulátov. Je vhodná pre všetky typy bazéna. Chlór všeobecne zabraňuje tvorbe rias a baktérií. Tieto produkty čistí bazén jednak šokom a zaručujú dlhodobý dezinfekčným účinok. Chlórová chémia je založená na účinku voľného chlóru, ktorý všetky organické látky odstráni. Pri manipulácii s chlórom dodržiavajte dávkovanie a manipuláciu. Prípravky pH sa nesmie nikdy miešať s chlórovými prípravkami! Každý uvedený prípravok rozmiešame zvlášť a pridávame ho do vody. Tableta sa umiestňuje do skimmera, plaváka alebo do dávkovača tabliet. Tablety dávajte do dávkovača, nikdy priamo do bazéna, inak dochádza k vybieleniu plastu alebo bazénovej fólie.                  

  Spôsob použitia přípravku- chlórové tablety         

  Pred prvým použitím chlórových tabliet vždy upravte hodnotu pH. Ideálna hodnota sa pohybuje v rozmedzí pH7,2 a pH7,6. Potom vykonávame počiatočné šokovú dezinfekciu vody prípravkom SHOCK Chlór alebo RAPID Chlór. Ďalší deň dávkujeme tablety cez zapnutú filtráciu plavákom, skimmerom alebo dávkovačom. Je nutné udržovať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3-0,8 mg / l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne kapičkovým testerom. Podľa teploty vody pridávame každý týždeň 1 až 2 tablety na 30 m3 vody. Pri nižšej teplote vody do 25 ° C dávame 1 tabletu, pri vyššej teplote 2 tablety. Čím viac je vyššia teplota vody, tým častejšie prípravok dávkujeme.

  Šoková dezinfekcia bazénovej vody SHOCK Chlór alebo RAPID Chlór.         

  Shock je tekutý vysoko koncentrovaný dezinfekčný prostriedok, ktorý je určený pre šokovú dezinfekciu bazénovej vody. Používa sa pri vysokých letných teplotách, veľkému počtu kúpajúcich, klimatických podmienok, výskytu rias a pri iných problémoch s bazénovou vodou. Šoková dezinfekcia je vhodná pre všetky typy bazénu s filtráciou i bez filtrácie. Je ideálny tiež pre zazimovanie bazénu. Tekutý prípravok aplikujeme priamo do vody, alebo cez filtračné zariadenie. Dávkovanie aplikujeme pri zapnutej filtrácii, aby došlo k dobrému premiešaniu celého bazéna.                  

  Komplikácie bazénovej vody a ako ich odstrániť?         

  Zelená voda v bazéne         

  Keď nám koluje v bazéne zelená voda, možnou príčinou je rast rias, doplníme dezinfekciu, pridáme algicid alebo Vyvločkuje a upravíme pH.         

  Algicid je prípravok, ktorý nám pomôže s likvidáciou rias v bazéne. Vďaka prípravku riasy zhnednú a odumrú. Pomocou vločkovača riasy klesnú ku dnu, kde sa dajú dobre vysať vysávačom. Algicid sa dávkuje v priebehu kúpacej sezóny preventívne, aby bolo zabránené rastu rias.         

  Zelená voda v bazéne, steny a dno bazéna sú slizké         

  Príčinou je zvýšený výskyt rias. Najprv skontrolujeme pH a obsah aktívneho chlóru, inak ho upravíme. Očistíme steny a dno bazéna, nečistoty odsajeme mechanickým vysávačom. Do bazéna pridáme algicidné prípravok a zvýšime filtračné cyklus.         

  Zakalená voda v bazéne         

  V zakalené vode nám môžu rásť riasy, môžeme mať vysoké pH, nízky obsah dezinfekčných prostriedkov. Do vody pridáme dezinfekciu, upravíme pH a nakoniec filtrujeme.         

  Hnedá voda v bazéne         

  Voda obsahuje vysoký obsah kovov. Do vody dávame maskovacích tvrdosti vody, upravíme pH a nezabudne na dezinfekciu         

  maskovacie tvrdosti slúži na stabilizáciu vody a kovových iónov, je to bezfarebná kvapalina, dobre rozpustná vo vode. Pôsobí v širokom rozsahu pH a je stabilný aj pri vysokých teplotách. Prípravok pôsobí proti nepríjemným zákalom, šetrí spotrebu dezinfekčných a ďalších prípravkov na údržbu bazénovej vody.

  Škvrny na stenách         

  Príčinou škvŕn na stenách bazéna tvoria najmä tvrdá studničná voda. Bazén vypustíme do prijateľnej výšky, očistíme steny aj dno bazéna dezinfekčným prípravkom.

  Pena v bazéne         

  Penu v bazéne nám môžu urobiť rôzne organické nečistoty, ako sú šampóny tekuté gély, mydlá a krémy, ktoré používame. Preto je dôležité pred vstupom do bazéna sa poriadne osprchovať, aby nedošlo k zaneseniu bazénovej vody týmito prípravkami. Odpěníme časť vody pomocou odpeňovače.         

  Odpeňovač je špeciálny prípravok, ktorý slúži pre odstránenie nežiaduce peny z hladiny bazénovej vody. Odpeňovač navracia vode späť jej povrchové napätie. Pri prílišnom zníženie povrchového napätia dochádza vďaka pohybu vody k tvorbe peny na hladine bazéna.                  

  Výkyvy pH         

  Tieto výkyvy spôsobuje nízka a vysoká úroveń alkality. Na odstránenie nám poslúži pH plus a maskovacích tvrdosti.                  

  Dezinfekcia nie je dostatočná         

  Možnou príčinou môže byť vysoká úroveń pH. Na odstránenie použijeme stabilizátor pH.                  

  Keď sa nám tvorí vodný kachlí         

  Príčinou vodného kameňa je vysoký obsah vápnika, vysoká úroveń pH. Na vodný kameň použijeme maskovacie tvrdosti a stabilizátor pH.                  

  Dráždenie očí a kože         

  Možnou príčinou je nízke alebo vysoké pH, vysoký obsah viazaného chlóru. Upravíme pH, dávkujeme dvojnásobné množstvo prípravkov flokulantu, s kúpaním počkáme, až koncentrácia chlóru klesne pod 0,6 mg / l.                  

  Mliečna voda v bazéne         

  Mliečnu vodu spôsobuje vysoký obsah vápnika. Dávkujeme Maskovacie tvrdosti, upravíme pH a doplníme dezinfekciu.                  

  Usadzovanie vápenatých a horečnatých solí na stenách, schodíkoch a dne bazéna         

  Príčinou je zvýšená tvrdosť vody. Stabilizujeme tvrdosť vody a prípravkom stabilizátor tvrdosti zabránime vzniku usadenín.

Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

 • Pondelok - Piatok: 7:00 až 15:00
 • Adresa: Mlýnská 771, Klimkovice 74283
 • telefon: 737 952 837
 • telefon2: 605 558 963
 • Email: jimky-plast@email.cz
 • Email: martingluc@gmail.com

Facebook

Napíšte nám